Plan dnia przedszkola

Plan dnia

6.00- 8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci oraz zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.

8.00- 8.15

Poranna gimnastyka i zabawy ruchowe.

8.15- 8.45

Czynności higieniczne i samoobsługowe związane z przygotowaniem do śniadania- śniadanie.

8.45- 9.15

Język angielski (lub inne zajęcia zgodnie z harmonogramem)

9.15- 9.45

Zabawy i zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane wg wybranego programu wychowawczego.

9.45- 10.15

Czynności higieniczne i samoobsługowe- II śniadanie.

10.15- 11.15

Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie), obserwacje przyrodniczne, wycieczki.

11.15- 11.30

Czynności higieniczne i samoobsługowe związane z przygotowaniem do obiadu.

11.30- 12.00

Obiad

12.00- 13.30

Relaksacja. Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, słuchanie bajek opowiadanych przez nauczyciela.

13.30- 14.00

Zabawy i gry dydaktyczne inspirowane przez nauczyciela

14.00- 14.30

Czynności higieniczne i samoobsługowe- podwieczorek

14.30- 15.00

Zabawy stolikowe. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości.

15.00- 17.00

Zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy dowolne. Rozchodzenie się dzieci do domów.

© 2022 - Przedszkole "All about kids". Design by 1 Piksel