Zajęcia z kultury Kaszubskiej

zajecia teatralne

Zajęcia z kultury kaszubskiej pozwalają dzieciom poznać kulturę, historię i tradycję swojego regionu. W ramach zajęć dzieci poznają kaszubskie dziedzictwo kulturowe  m.in. podczas organizowanych dni Kaszub, spotkań z ciekawymi ludźmi i warsztatów.

Jakie umiejętności rozwijają zajęcia z kultury kaszubskiej?

  • Budują patriotyzm lokalny i poczucie przynależności do swojego regionu.
  • Uwrażliwiają na tradycję, język i historię Kaszub.
  • Uczą tolerancji dla innych, empatii i zrozumienia dla odmienności.
  • Rozwijają umiejętności manualne i koordynację ruchową podczas warsztatów oraz zajęć ruchowych.

W ramach czesnego.

© 2022 - Przedszkole "All about kids". Design by 1 Piksel