Szanowni Rodzice i Pracownicy Przedszkola,

W związku z wejściem w życie art. 125a ust. 7, art. 173a ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz.U. z 2022 r. poz. 1903) związanych z pracą i organizacją placówek oświatowych, w tym przedszkoli niepublicznych, uprzejmie informuję, iż w dniu 23 listopada 2022 r. zmianie uległy następujące zapisy Statutu Przedszkola:

  • 2 ust. 4 pkt 6, § 7 ust. 6, § 11 ust. 5 pkt 17, § 11 ust. 10, § 12 ust. 5, Rozdział XV.

Jednolita treść Statutu widnieje na stronie internetowej w zakładce „Dokumenty – Statut”.

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „All About Kids” w Wejherowie

© 2022 - Przedszkole "All about kids". Design by 1 Piksel